RACHUNKI I LOKATY

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM TOMYŚLU


Obowiązuje od dnia 01.11.2021 r.
RACHUNKI


- Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy "ROR-standard" - 0,02 %
- Rachunek a'vista - 0,02%


Oprocentowanie ww. rachunków zmienne.


Wysokość oprocentowania równa jest iloczynowi stawki WIBID 1M (ustalanej jako średnia kwotowań z poprzedniego miesiąca) i współczynnika 0,06. Zmiana następuje w cyklach miesięcznych - pierwszego dnia każdego miesiąca.
średni WIBID 1M za miesiąc październik 2021 r. wynosi 0,31%.


- Rachunek bieżący - 0,00%
LOKATY
Wkłady terminowe


Odnawialne oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej.

Wysokość oprocentowania równa jest iloczynowi stawki WIBID 1M (ustalonej jako średnia kwotowań z poprzedniego miesiąca) i współczynnika podanego poniżej w tabeli.


Wysokość oprocentowania zmieniana jest w cyklach miesięcznych (pierwszego dnia każdego miesiąca).


średni WIBID 1M za miesiąc październik 2021 wynosi 0,31 %.


WKŁADY TERMINOWE ODNAWIALNE
Okres deponowania w miesiącach
13612
Do 4.999,99 zł
współczynnik
0,110,180,250,40
oprocentowanie nominalne
0,030,060,080,12
5.000,00 - 49.999,99 zł
współczynnik
0,210,280,360,51
oprocentowanie nominalne
0,070,090,110,16
Od 50.000,00 zł
współczynnik
0,280,400,470,62
oprocentowanie nominalne
0,090,120,150,19
* dla istniejących rachunków obowiązuje od 05.06.2015 r.


Kapitalizacja odsetek po upływie zadeklarowanego okresu.
Rachunki oszczędnościowe z wkładami terminowymi, nieodnawialne oprocentowane wg. stałej stopy procentowej, ustalonej decyzją Zarządu banku.
WKŁADY TERMINOWE NIEODNAWIALNE
Okres deponowania w miesiącach123
Do 4.999,99 zł
oprocentowanie
0,000,000,00
5.000,00 - 49.999,99 zł
oprocentowanie
0,000,000,01
Od 50.000,00 zł
oprocentowanie
0,000,010,02


Kapitalizacja odsetek po upływie zadeklarowanego okresu.

Lokata dynamiczna Plejada oprocentowana wg. zmiennej stopy procentowej.

Wysokość oprocentowania równa jest iloczynowi stawki WIBID 1M (ustalonej jako średnia kwotowań z poprzedniego miesiąca) i współczynnika podanego poniżej w tabeli.


Wysokość oprocentowania zmieniana jest w cyklach miesięcznych (pierwszego dnia każdego miesiąca).
średni WIBID 1M za miesiąc październik 2021 wynosi 0,31 %.


Lokata dynamiczna "PLEJADA"PLEJADA
Okres deponowanie w miesiącach123456789101112
Do 4.999,99 zł
współczynnik
0,090,110,130,160,180,210,230,250,280,300,330,35
Oprocen
-towanie
0,030,030,040,050,060,070,070,080,090,090,100,11
5.000,00 - 49.999,99 zł
współczynnik
0,160,190,230,250,280,310,330,350,380,400,420,46
Oprocen
-towanie
0,050,060,070,080,090,100,100,110,120,120,130,14
50.000,00 - 99.999,99 zł
współczynnik
0,230,290,350,380,400,420,450,470,490,520,540,57
Oprocen
-towanie
0,070,090,110,120,120,130,140,150,150,160,170,18
Od 100.000,00 zł
współczynnik
0,280,340,400,420,450,470,490,520,540,570,590,62
Oprocen
-towanie
0,090,110,120,130,140,150,150,160,170,180,180,19


Kapitalizacja odsetek po upływie 12 miesięcy.
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083
PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785
PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787
PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604
PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329


Najnowsze Oferty