Wizytówka Banku

Wizytówka Banku
Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu jest bankiem z wyłącznie polskim kapitałem.
Bank posiada ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku, a wieloletnie doświadczenie, szeroka gama usług bankowych,sprawna i miła obsługa sprawia że bank cieszy się dużym zaufaniem i osiąga dobre wyniki ekonomiczne.


Bank oferuje szeroki zakres usług finansowych dla:

- klientów indywidualnych
- firm,
- rolników,
- jednostek organizacyjnych / np. szkół i gmin/.

Oferta skierowana jest dla Klientów, którzy oczekują sprawdzonych produktów, obejmuje pełny zestaw produktów bankowych jak: rachunki bieżące i osobiste, ebank, lokaty, kredyty, karty płatnicze, rozliczenia krajowe i zagraniczne.Zarząd:


1. Mirosława Kortus - Prezes Zarządu

2. Sławomir Bąk - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

3. Jolanta Dura - Członek Zarządu


Rada Nadzorcza:


1. Krzysztof Rupa - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Mieczysław Bąbelek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Jan Pigla - Sekretarz

4. Krzysztof Górny - Członek

5. Przemysław Heinrich - Członek

6. Kazimierz Misiak - Członek

7. Roman Sitek - Członek

8. Wojciech Trąbacz - Członek

9. Stanisław Waberski - Członek

10. Antoni Woźny - CzłonekMisja Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu


Misją Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu jest świadczenie kompleksowych, nowoczesnych, profesjonalnych i bezpiecznych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku.
Realizując swoją misję, Bank aktywnie wspiera rozwój społeczności lokalnych.


Wizja Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu


Wizją Banku Spółdzielczego jest bycie instytucją finansową uniwersalną, nowoczesną, godną zaufania i przyjaźnie rozwijającą się, będącą znaczącym dostawcą usług bankowych na terenie swojego działania.
Będąc dostawcą usług finansowych, z wyłącznie polskim kapitałem, Bank będzie dążył do zachowania wartości godnych przyjaznej instytucji finansowej.


Kultura organizacyjna Banku ukierunkowana jest na:


- orientacją na klienta,
- bliskością wobec lokalnego środowiska,
- jakość i profesjonalizm świadczonych usług,
- przedsiębiorcze myślenie,
- podmiotowe traktowanie pracowników,
- zaufanie i partnerstwo w działaniu,
- przejrzystość i odpowiedzialność działania.


Członkami - udziałowcami Banku są osoby fizyczne i prawne.


Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu od 1992 wchodzi w skład Spółdzielczej Grupy Bankowej, którą tworzą SGB Bank S.A. oraz 202 Banki Spółdzielcze.
Swoim zasięgiem grupa SGB obejmuje ponad połowę Polski. Placówki można znaleźć w dużych miastach: Warszawa, Poznań, Szczecin, Wrocław, Rzeszów, Częstochowa, Gdynia, a także w średnich i małych miejscowościach.
Zrzeszone z SGB-Bank S.A. Banki Spółdzielcze nieustannie zwiększają obszar działalnoścci handlowej, oferując usługi za pomocą sieci ponad 1.500 placówek oraz elektronicznych kanałów dostępu.
Ponadto SGB umożliwia swoim Klientom dostęp do środków pieniężnych poprzez 4.000 bezprowizyjnych bankomatów.
Połączenie nowoczesności z ponad 150-letnią tradycją i polskim kapitałem budowanym od pokoleń determinuje mocną pozycję Banków Spółdzielczych na rynku usług finansowych.


2016 - utworzenie Punku Kasowego przy Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyśu
2011 - otwarcie Punktu Kasowego na Os. St. Batorego
1999 - utworzenie Oddziału we Lwówku
1997 - otwarcie Punktu Kasowego w Bolewicach
1996 - przyłączenie Banku Spółdzielczego Miedzichowo
do Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu
1993 -utworzenie Punktu Kasowego przy Urzędzie Skarbowym
w Nowym Tomyślu
1975 - Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu /nazwa/
1956-1975 - Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa
1950-1956 - Gminna Kasa Spółdzielcza w Nowym Tomyślu
1945 - wznowienie działalności
1939 - zawieszenie działalności
1924-1939 - powstanie i rozwój Banku Ludowego


1. Polityka Ładu Korporacyjnego (pdf,rozmiar 8,9 MB)
2. Ocena Polityki Ładu Korporacyjnego (pdf,rozmiar 6,8 MB)
3. Schemat organizacyjny (pdf,rozmiar 248 kB)
4. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału.
(pdf,rozmiar 6,7 MB)

4.1 Załącznik Nr 1 do informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału.
(pdf,rozmiar 194 kB)

4.2 Załącznik Nr 2 do informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału.
(pdf,rozmiar 837 kB)

4.3 Załącznik Nr 3 do informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału.
(pdf,rozmiar 3,8 MB)

5. Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego".
(pdf,rozmiar 1,8 MB)

6. Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków(pdf,rozmiar 647 kB)
- Formularz reklamacji - klient indywidualny (pdf,rozmiar 371 kB)
- Formularz reklamacji - klient instytucjonalny (pdf,rozmiar 375 kB)
- Formularz reklamacji (dotyczący kart) - klient indywidualny (pdf,rozmiar 493 kB)
- Formularz reklamacji (dotyczący kart) - klient instytucjonalny(pdf,rozmiar 497 kB)
7. Informacje o przedsiębiorcach (jpg,rozmiar 101 kB)

8. Rejestry zbiorów danych osobowych
8.1 Klienci Banku (pdf,rozmiar 748 kB)
8.2 Rejestr zajęć egzekucyjnych (pdf,rozmiar 696 kB)
8.3 Centralna Informacja(pdf,rozmiar 686 kB)


CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Szkolna 4,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty