AktualnościZebranie Przedstawicieli 2017


Dnia 18 maja 2017 roku odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu, w którym uczestniczyli Przedstawiciele członków banku oraz zaproszeni goście, m.in. Wiceprezes Zarządu SGB Banku S.A. w Poznaniu Pan Ziemowit Stempin, który jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu Zebrania Przedstawicieli poprosił przewodniczącego zebrania Pana Andrzeja Pieniężnego o głos.

Pan Ziemowit Stempin w imieniu prezesa SGB Banku S.A. Pana Pawła Pyzika oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zrzeszenia SGB Pana Przemysława Pilarskiego odczytał list gratulacyjny, wręczył dyplom uznania oraz odznaczył Złotą Odznaką SGB Pana Mirosława Bąka – byłego Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu w dowód uznania za działalność i rozwój spółdzielczości bankowej.

Delegaci przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności banku za rok 2017 oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, które kolejno przedstawili p.o. Prezesa Zarządu Banku – Pani Mirosława Kortus i Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku – Pan Krzysztof Rupa.

Swój komentarz do przedstawionych sprawozdań wyraził Wiceprezes Zarządu SGB Banku S.A. w Poznaniu Pan Ziemowit Stempin, który wypowiedział się bardzo pozytywnie na temat zaprezentowanych sprawozdań jak również pozytywnie ocenił pracę banku. Raz jeszcze w imieniu własnym podziękował Panu Mirosławowi Bąkowi za pracę na rzecz spółdzielczości.

W trakcie zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu oraz podjęto szereg uchwał, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016, o podziale nadwyżki bilansowej oraz zmianach w statucie banku.
PRZELEW SORBNET

Bank oferuje przelew SORBNET, który trafia na rachunek odbiorcy w innym banku w czasie 1 godziny. Realizowany jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Przelew SORBNET złożony do realizacji po godzinie 14:00 zostanie przekazany do odbiorcy w następnym dniu roboczym. Opłata za realizację przelewu pobierana jest zgodnie z taryfą opłat i prowizji obowiązującą w Banku.


UWAGA

Z dniem 01 stycznia 2017 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.


Uwaga - kolejne groźne oprogramowanie atakujące klientów Banków !!!

Ostrzeżenie przed atakiem phishingowym.

Szanowni Państwo,


Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich ostrzega klientów banków korzystających z bankowości elektronicznej przed przestępcami, którzy podszywając się pod znajomych z Facebooka wyłudzają dane do bankowości elektronicznej. Dane te służą następnie do kradzieży środków z rachunków klientów.


Mechanizm jest następujący:

- Przestępca podszywający się pod znajomego ofiary z Facebooka prosi o wykonanie przelewu kliku złotych, ponieważ musi pilnie za coś zapłacić.

- Jako metoda płatności sugerowana jest jedna z usług szybkich płatności.

- Ofiara otrzymuje w trakcie korespondencji link do fałszywej strony, przy pomocy której ma dokonać płatność.

- Jednocześnie jest wstępnie informowana o tym, iż kod SMS na potrzeby potwierdzenia płatności może przyjść z kilkuminutowym opóźnieniem.

Przypominamy, żeby nie otwierać podejrzanych linków, adresy do serwisów bankowych wpisywać ręcznie, podawać dane logowania i kody autoryzujące jedynie na stronach bankowości elektronicznej swojego banku, oraz uważnie czytać treść SMS-ów otrzymywanych z banku dotyczących czynności, które autoryzujemy.

W przypadku identyfikacji takiego lub podobnego zdarzenia należy poinformować Bank.


[Luty 2017]


Malware ISFB – szkodliwe oprogramowanie ingerujące w przeglądarki internetowe.


Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie zaobserwowano nową formę ataku na użytkowników bankowości elektronicznej, związaną z pojawieniem się nowego zagrożenia typu malware ISFB. Zidentyfikowane złośliwe oprogramowanie ingeruje w przeglądarkę internetową i pozwala na wykradanie danych użytkowników oraz modyfikacje w locie stron HTML.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości elektronicznej.

[Listopad 2016]Malware Nymaim – szkodliwe oprogramowanie ingerujące w przeglądarki internetowe.


Szanowni Państwo,

W związku z pojawieniem się nowego zagrożenia typu malware’u Nymaim atakującego głównie klientów banków spółdzielczych, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości elektronicznej i zwrócenie szczególnej uwagi na logowanie się do systemu wyłącznie poprzez właściwą stronę bankowości elektronicznej banku.

[Sierpień 2016]


"Usługa 3D-Secure zabezpieczająca transakcje internetowe (Instrukcja rejestracji karty w usłudze)"CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Szkolna 4,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty