Obsługa bankowości elektronicznej / Usługa eBankNet / Usługa eCorpoNet

pobierane przez Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu
obowiązująca od dnia 28.01.2020r.Powrót

Usługa eBankNet /eCorpoNet / Karty Płatnicze


Lp.
Usługa eBankNet
Osoby
fizyczne
Osoby fizyczne do 30 roku życia
Rolnicy
Przedsiębiorstwa,
spółki,
spółdzielnie,
jednostki samorządowe
Lp.
Wyszczególnienie
Opłaty/prowizje
1)Udostępnianie usługi eBankNet
20 zł
bez opłat
20 zł
2)Kod SMS
0,25 zł7
3)Korzystanie z usługi (miesięcznie)
1 zł
bez opłat
3 zł
4)Realizacja przelewu wewnętrznego
bez opłat
5)Realizacja przelewu wychodzącego (w systemie ELIXIR)
0,50 zł
1 zł
6)Realizacja przelewu wychodzącego (w systemie EXPRESS ELIXIR)
5 zł1
10 zł 2
7)Realizacja przelewu wychodzącego (w systemie SORBNET)
a)o wartości 1.000.000 zł i wyższej
10 zł
b)o wartości poniĹźej 1.000.000 zł
20 zł
8)Realizacja zlecenia stałego
0,50 zł
9)Wydanie nowego loginu i hasła dostępu
20 zł
10)Zablokowanie lub odblokowanie dostęp do rachunku
5 zł
bez opłat
5 zł
11)Zmiana parametrów usługi (dodanie, usunięcie użytkownka; zmiana nr telefonu; zmiana limitów; zmiana sposobu autoryzacji)
10 zł
bez opłat
10 zł
Usługa eCorpoNet
Przedsiębiorstwa
spółki, spółdzielnie,
jednostki samorządowe, instytucje niekomercyjne
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
1)Udostępnianie usługi
bez opłat
2)Opłata za każdy wydany login
10 zł
3)Kod SMS
0,25 zł7
4)Korzystanie z usługi (miesięcznie)
100 zł
5)Realizacja przelewu wewnętrznego
bez opłat
6)Realizacja przelewu wychodzącego (w systemie ELIXIR)
2 zł
7)Realizacja przelewu wychodzącego (w systemie SORBNET)
a)o wartości 1.000.000 zł i wyżej
10 zł
b)o wartości poniżej 1.000.000 zł
20 zł
8)Realizacja zlecenia stałego
1 zł
9)Zablokowanie lub odblokowanie dostępu do rachunku
5 zł
Lp.
Osoby
fizyczne
Osoby fizyczne do 30 roku życia
Rolnicy
Przedsiębiorstwa
spółki, spółdzielnie,
jednostki samorządowe, instytucje niekomercyjne
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
Powiadamianie SMS
1)Uruchomienie usługi
bez opłat
2)Powiadomienie SMS
0,25 zł
3)Zmiana numeru telefonu
5 zł
Bankofon
1)Uruchomienie usługi
bez opłat
2)Korzystanie z usługi (miesięcznie)
5 zł
Lp.
Usługa BLIK
Osoby
fizyczne
Osoby fizyczne do 30 roku życia
Rolnicy
Przedsiębiorstwa
spółki, spółdzielnie,
jednostki samorządowe, instytucje niekomercyjne
1)Aktywacja BLIK
bez opłat
2)Użytkowanie BLIK
bez opłat
3)Wypłata gotówki:
a)w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
bez opłat
b)w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt a)
bez opłat
c)w bankomatach za granicą
nie dotyczy
4)Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
bez opłat
5)Krajowa transakcja płatniczabez opłat
6)Zmiana limitu transakcyjnego
bez opłat
Karty Płatnicze
Karty debetowe dla klientów indywidualnych
Rodzaj karty
Visa
Visa

Młodzieżowa
Mastercard
Mobilna Visa
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
1)Wydanie karty do rachunku
a)Pierwszej
bez opłat
nie dotyczy
b)kolejnej
10 zł4
nie dotyczy
2)Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
10 zł
nie dotyczy
3)Wznownienie karty
10 zł
nie dotyczy
4)Użytkowanie karty(miesięczne)
1,50 zł
5)Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
5 zł
6)Wypłatę gotówki:
a)w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
bez opłat
b)w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS5)
1,50 zł
c)w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w ppkt. a)
2% nie mniej niż 5 zł
2 zł
d)w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS5)
2% nie mniej niż 4,50 zł
3% nie mniej niż 4,50 zł
e)w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG8
3% nie mniej niż 10 zł
3% nie mniej niż 4,50 zł
7)Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
2% nie mniej niż 5 zł
2 zł
8)Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
bez opłat
0,60 zł
1,50 zł
9)Wydanie nowego numeru PIN
8 zł
10)Zmiana PIN w bankomatach:
a)banków SGB
3,50 zł
4,50 zł
nie dotyczy
b)innych niż wskazane w ppkt. a)
7 zł
nie dotyczy
11) Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:
a)banków SGB
bez opłat
b)innych niż wskazane w ppkt. a)
1 zł
12)Zestawienie transakcji przesłane do klienta (miesięczne)
2,58 zł
13)Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
5 zł
14)Transakcje bezgotówkowe
a)dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bez opłat
b)dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG
bez opłat
c)transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
bez opłat
15)Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
3% od kwoty transakcji
bez opłat
3% od kwoty transakcji
16)Udostępnianie aplikacji mobilnej Portfel SGB
bez opłat
2.Karty przedpłacone dla klientów indywidualnych
Rodzaj karty
MasterCard
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
1)Wydanie karty i numeru PIN:
a)pierwszej
bez opłat
b)Kolejnej
20 zł
2)Zasilenie rachunku karty
bez opłat
3)Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty
30 zł
4)Zastrzeżenie karty
bez opłat
5)Wydanie nowego numeru PIN
8 zł
6)Użytkowanie karty (miesięczne)
bez opłat
7)Zmiana PIN w bankomatach:
a)sieci SGB
4,50 zł
b)innych niż wskazane w ppkt a)
7 zł
8)Wypłata gotówki:
a)w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
bez opłat
b)w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS5)
1,5 zł
c)w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w ppkt.a)
2 zł
d)w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt b) (przy użyciu terminala POS5)
3% nie mniej niż 4,50 zł
e)w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG6)
2 zł
f)w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG6)
3% nie mniej niż 4,50 zł
9)Sporządzanie zestawienia transakcji płatniczych (miesięcznie)
2,58 zł
10)Transakcje bezgotówkowe
a)dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bez opłat
b)dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG
bez opłat
c)transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
bez opłat
11)Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a)sieci SGB
bez opłat
b)innych niż wskazane w ppkt a)
1 zł
3.Karta kredytowe dla klientów indywidualnych
Rodzaj karty
Visa/MasterCard
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
1)Wydanie karty po rachunku:
a)głównej
bez opłat
b)dołączonej
bez opłat
2)Wydanie:
a)nowej karty w miejsce utraconej
55 zł
b)duplikatu karty z PIN lub bez PIN
25 zł
3)Opłata roczna za kartę (pobierana od drugiego roku użytkowania karty)
55 zł
4)Wznowienie karty
55 zł
5)Opłata za wypłatę gotówki:
a)w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
3% nie mniej niż 6 zł
b)w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS5)
3% nie mniej niż 6 zł
c)w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a)
3% nie mniej niż 6 zł
d)w kasach innych banków, niż wskazane w pptk. b)(przy użyciu terminala POS5)
3% nie mniej niż 6 zł
e)w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG)
3% nie mniej niż 6 zł
f)w bankomatach za granicą(poza terytorium państw członkowskich EOG)
3% nie mniej niż 7 zł
6)Wydanie nowego numeru PIN
8 zł
7)Zmiana PIN w bankomatach
4,50 zł
8)Zmiana limitu kredytowego
bez opłat
9)Minimalna kwota do zapłaty (naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową)
5 % nie mniej niż 50 zł
10)Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
5 zł
11)Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
3 % od kwoty transakcji / bez opłat
12)Udostępnianie aplikacji mobilnej Portfel SGB
bez opłat
4.Karta debetowe dla klientów instytucionalnych
Rodzaj karty
Visa Business
Visa Business payWave
MasterCard Business
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
1)Wydanie karty do rachunku:
a)Pierwszej
bez opłat
b)kolejnej
20 zł
2)Wydanie nowej karty w miejscu utraconej lub duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
20 zł
3)Wznowienie karty
20 zł
4)Zastrzeżenie karty
bez opłat
5)Użytkowanie karty (miesięcznie)
2 zł
6)Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
5 zł
7)Opłata za wypłatę gotówki
a)w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
bez opłat
b)w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS5)
4,50 zł
1,50 zł
4,50 zł
c)w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a)
3% nie mniej niż 3,50 zł
2% nie mniej niż 5 zł
3% nie mniej niż 3,50 zł
d)w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)(przy użyciu terminala POS5)
3% nie mniej niż 4,50 zł
3% nie mniej niż 10 zł
3% nie mniej niż 4,50 zł
e)w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
3% nie mniej niż 4,50 zł
3% nie mniej niż 10 zł
3% nie mniej niż 4,50 zł
8)Transgraniczna transakcja płatnicza przy użycku karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
3% nie mniej niż 3,50 zł
2% nie mniej niż 5 zł
3% nie mniej niż 3,50 zł
9)Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
0,60 zł
bez opłat
1,30 zł
10)Wydanie pierwszego numeru PIN
3,50 zł
11)Wydanie nowego numeru PIN
8 zł
12)Zmiana PIN w bankomatach:
a)sieci SGB
4,50 zł
3,50 zł
4,50 zł
b)innych niż wskazane w ppkt. a)
7 zł
13)Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a)sieci SGB
bez opłat
b)innych niż wskazane w ppkt. a)
1 zł
14)Zestawienie transakcji przesĹ?ane do klienta (miesięcznie)
3 zł
15)Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
5 zł
16)Transakcje bezgotówkowe
bez opłat
17)Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
3% od kwoty transakcji
bez opłat
18)Za ustalenie indywidualnego limitu dziennego wypłaty gotówki na karcie
a)Rolnicy
0,25% od kwoty przekroczenia standardowego limitu dziennego wypłaty gotówki-miesięcznie
b)pozostałe podmioty
0,50% od kwoty przekroczenia standardowego limitu dziennego wypłaty gotówki-miesięcznie
19)Udostępnianie aplikacji mobilnej Portfel SGB
bez opłat
5.Karty przedpłacone dla klientów instytucjonalnych
Rodzaj karty
MasterCard
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
1)Wydanie karty i numeru PIN:
a)pierwszej
bez opłat
b)Kolejnej
25 zł
2)Zastrzeżenie karty
bez opłat
3)Wydanie nowego numeru PIN
8 zł
4)Użytkowanie karty (miesięczne)
bez opłat
5)Zmiana PIN w bankomatach:
a)sieci SGB
4,50 zł
b)innych niż wskazane w ppkt a)
7 zł
6)Wypłata gotówki:
a)w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
bez opłat
b)w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS5)
1,5 zł
c)w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w ppkt.a)
2 zł
d)w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt b) (przy użyciu terminala POS5)
3% nie mniej niż 4,50 zł
e)w bankomatach za granicą(na terytorium państw członkowskich EOG)
2 zł
f)w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
3% nie mniej niż 4,50 zł
7)Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
5 zł
8)Sporządzanie zestawienia transakcji płatniczych (miesięcznie)
3 zł
9)Transakcje bezgotówkowe
bez opłat
10)Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a)sieci SGB
bez opłat
b)innych niż wskazane w ppkt a)
1 zł
6.Karta świadczeniowa dla klientów instytucionalnych
Rodzaj karty
MasterCard
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
1)Wydanie karty i numeru PIN
17,86 zł
2)Zasilenie rachunku karty
1 zł
3)Zastrzenie karty
bez opat
4)Użytkowanie karty (miesięcznie)
bez opłat
5)Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB
bez opłat
6)Transacje bezgotówkowe
bez opłatPowrót

1 limit pojedynczego zlecenia przelewu wynosi 5.000 zł
2 limit pojedynczego zlecenia przelewu wynosi 10.000 zł
3 limit pojedynczego zlecenia przelewu wynosi 10.000 zł
4 nie dotyczy karty Visa Młodzieżowa
5 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat POS
6 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
7 opłata nie dotyczy kodów SMS-ów wykorzystanych do dwustopniowego logowania się do systemu
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Szkolna 4,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 28 604
Najnowsze Oferty