Obsługa bankowości elektronicznej / Usługa eBankNet / Usługa eCorpoNet

pobierane przez Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu
obowiązująca od dnia 10.12.2018r.Powrót

Usługa eBankNet /eCorpoNet / Karty Płatnicze


Lp.
Usługa eBankNet
Osoby
fizyczne
Osoby fizyczne do 30 roku życia
Rolnicy
Przedsiębiorstwa,
spółki,
spółdzielnie,
jednostki samorządowe
Lp.
Wyszczególnienie
Opłaty/prowizje
1)Udostępnianie usługi eBankNet
20 zł
bez opłat
20 zł
2)Wydanie listy haseł jednorazowych
5 zł
bez opłat
5 zł
3)Wysyłanie listy haseł jednorazowych
10 zł
4)Kod SMS
0,25 zł
5)Wydanie Tokena
50 zł
6)Użytkownanie tokena (miesięcznie)
1 zł
7)Korzystanie z usługi (miesięcznie)
1 zł
bez opłat
3 zł
8)Realizacja przelewu wewnętrznego
bez opłat
9)Realizacja przelewu wychodzącego (w systemie ELIXIR)
0,50 zł
1 zł
10)Realizacja przelewu wychodzącego (w systemie SORBNET)
a)o wartości 1.000.000 zł i wyższej
10 zł
b)o wartości poniĹźej 1.000.000 zł
20 zł
11)Realizacja zlecenia stałego
0,50 zł
12)Wydanie nowego loginu i hasła dostępu
20 zł
13)Zablokowanie lub odblokowanie dostęp do rachunku
5 zł
bez opłat
5 zł
14)Zmiana parametrów usługi (dodanie, usunięcie użytkownka; zmiana nr telefonu; zmiana limitów; zmiana sposobu autoryzacji)
10 zł
bez opłat
10 zł
Usługa eCorpoNet
Przedsiębiorstwa
spółki, spółdzielnie,
jednostki samorządowe, instytucje niekomercyjne
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
1)Udostępnianie usługi
bez opłat
2)Opłata za każdy wydany login
10 zł
3)Wydanie listy haseł jednorazowych
5 zł
4)Wysłanie listy haseł jednorazowych
10 zł
5)Kod SMS
0,25 zł
6)Wydanie tokena
50 zł
7)Użytkowanie tokena (miesięcznie)
1 zł
8)Korzystanie z usługi (miesięcznie)
100 zł
9)Realizacja przelewu wewnętrznego
bez opłat
10)Realizacja przelewu wychodzącego (w systemie ELIXIR)
2 zł
11)Realizacja przelewu wychodzącego (w systemie SORBNET)
a)o wartości 1.000.000 zł i wyżej
10 zł
b)o wartości poniżej 1.000.000 zł
20 zł
12)Realizacja zlecenia stałego
1 zł
13)Zablokowanie lub odblokowanie dostępu do rachunku
5 zł
Lp.
Osoby
fizyczne
Osoby fizyczne do 30 roku życia
Rolnicy
Przedsiębiorstwa
spółki, spółdzielnie,
jednostki samorządowe, instytucje niekomercyjne
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
Powiadamianie SMS
1)Uruchomienie usługi
bez opłat
2)Powiadomienie SMS
0,25 zł
3)Zmiana numeru telefonu
5 zł
Bankofon
1)Uruchomienie usługi
bez opłat
2)Korzystanie z usługi (miesięcznie)
5 zł
Karty Płatnicze
Karty debetowe dla klientów indywidualnych
Rodzaj karty
Masetro/Visa
Electron
Visa
Electron
Młodzieżowa
Mastercard
Debit
Paypass
Mobilna Visa
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
1)Wydanie karty do rachunku
a)Pierwszej
bez opłat
nie dotyczy
b)kolejnej
10 zł1
nie dotyczy
2)Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
10 zł
nie dotyczy
3)Wznownienie karty
10 zł
nie dotyczy
4)Użytkowanie karty(miesięczne)
1,50 zł
5)Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
5 zł
6)Opłata za wypłatę gotówki:
a)w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
bez opłat
b)w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS2)
1,50 zł
c)w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a)
2% nie mniej niż 5 zł
1,30 zł
d)w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS2)
2% nie mniej niż 4,50 zł
3% nie mniej niż 4,50 zł
e)w bankomatach za granicą
3% nie mniej niż 10 zł
3% nie mniej niż 4,50 zł
7)Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
bez opłat
0,60 zł
1,50 zł
8)Wydanie nowego numeru PIN
8 zł
9)Zmiana PIN w bankomatach:
a)banków SGB
3,50 zł
4,50 zł
nie dotyczy
b)innych niż wskazane w ppkt. a)
7 zł
nie dotyczy
10) Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:
a)banków SGB
bez opłat
b)innych niż wskazane w ppkt. a)
1 zł
11)Zestawienie transakcji przesłane do klienta (miesięczne)
2,58 zł
12)Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
5 zł
13)Transakcje bezgotówkowe
bez opłat
14)Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
3% od kwoty transakcji
bez opłat
3% od kwoty transakcji
15)Udostępnianie aplikacji mobilnej Portfel SGB
bez opłat
2.Karta kredytowe dla klientów indywidualnych
Rodzaj karty
Visa/MasterCard
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
1)Wydanie karty po rachunku:
a)głównej
bez opłat
b)dołączonej
bez opłat
2)Wydanie:
a)nowej karty w miejsce utraconej
55 zł
b)duplikatu karty z PIN lub bez PIN
25 zł
3)Opłata roczna za kartę (pobierana od drugiego roku uĹźytkowania karty)
55 zł
4)Wznowienie karty
55 zł
5)Opłata za wypłatę gotówki:
a)w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
3% nie mniej niż 6 zł
b)w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS2)
3% nie mniej niż 6 zł
c)w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a)
3% nie mniej niż 6 zł
d)w kasach innych banków, niż wskazane w pptk. b)(przy użyciu terminala POS2)
3% nie mniej niż 6 zł
e)w bankomatach za granicą
3% nie mniej niż 7 zł
6)Wydanie nowego numeru PIN
8 zł
7)Zmiana PIN w bankomatach
4,50 zł
8)Zmiana limitu kredytowego
bez opłat
9)Minimalna kwota do zapłaty (naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową)
5 % nie mniej niż 50 zł
10)Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
5 zł
11)Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
3 % od kwoty transakcji / bez opłat
12)Udostępnianie aplikacji mobilnej Portfel SGB
bez opłat
3.Karta kredytowe dla klientów instytucionalnych
Rodzaj karty
Visa Business Electron
Visa Business Electron payWave
Mastercard Business Paypass
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
1)Wydanie karty do rachunku:
a)Pierwszej
bez opłat
b)kolejnej
20 zł
2)Wydanie:
a)duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
20 zł
b)nowej karty w miejscu utraconej
20 zł
3)Wznowienie karty
20 zł
4)Zastrzeżenie karty
bez opłat
5)Użytkowanie karty (miesięcznie)
2 zł
6)Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
5 zł
7)Opłata za wypłatę gotówki
a)w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
bez opłat
b)w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS2)
4,50 zł
1,50 zł
4,50 zł
c)w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a)
3% nie mniej niż 3,50 zł
2% nie mniej niż 5 zł
3% nie mniej niż 3,50 zł
d)w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)(przy użyciu terminala POS2)
3% nie mniej niż 4,50 zł
3% nie mniej niż 10 zł
3% nie mniej niż 4,50 zł
e)w bankomatach za granicą
3% nie mniej niż 4,50 zł
3% nie mniej niż 10 zł
3% nie mniej niż 4,50 zł
8)Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
0,60 zł
bez opłat
1,30 zł
9)Wydanie pierwszego numeru PIN
3,50 zł
10)Wydanie nowego numeru PIN
8 zł
11)Zmiana PIN w bankomatach:
a)banków SGB
4,50 zł
6 zł
4,50 zł
b)innych niż wskazane w ppkt. a)
7 zł
12)Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a)banków SGB
bez opłat
b)innych niż wskazane w ppkt. a)
1 zł
13)Zestawienie transakcji przesĹ?ane do klienta (miesięcznie)
3 zł
14)Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
5 zł
15)Transakcje bezgotówkowe
bez opłat
16)Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
3% od kwoty transakcji
bez opłat
17)Za ustalenie indywidualnego limitu dziennego wypłaty gotówki na karcie
a)Rolnicy
0,25% od kwoty przekroczenia standardowego limitu dziennego wypłaty gotówki-miesięcznie
b)pozostałe podmioty
0,50% od kwoty przekroczenia standardowego limitu dziennego wypłaty gotówki-miesięcznie
4.Karta świadczeniowa dla klientów instytucionalnych
Rodzaj karty
MasterCard
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata/prowizja
1)Wydanie karty i numeru PIN
17,86 zł
2)Zasilenie rachunku karty
1 zł
3)Zastrzenie karty
bez opat
4)Użytkowanie karty (miesięcznie)
bez opłat
5)Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB
bez opłat
6)Transacje bezgotówkowe
bez opłatPowrót

1nie dotyczy karty Visa Electron Młodzieżowa
2pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat POS
3dotyczy karty Visa Electron
4dotyczy karty Visa
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Szkolna 4,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 28 604
Najnowsze Oferty