2002 	- Wyróżnienie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS)
w konkursie 'Bank Spółdzielczy w Służbie Społeczności Lokalnej'