Firmy / Inne Usługi / Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty


Polecenie zapłaty jest nowoczesną, bezgotówkową forma rozliczeń.


Może być realizowane pod warunkiem:
- posiadania przez wierzyciela i dłużnika rachunków w bankach, które zawarły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty
- udzielenia przez dłużnika wierzycielowi zgody do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach z tytułu określonych zobowiązań
- że, maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie przekracza 50.000 euro w przeliczeniu za złote.

Dłużnik ma obowiązek zapewnienia, w terminach płatności, środków na swoim rachunku wystarczających do realizacji polecenia zapłaty.


Zalety polecenia zapłaty:
- zwolnienie Klienta z czuwania nad terminami płatności rachunków
- gwarancja terminowego wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych
- oszczędność czasuCENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty