Klienci indywidualni / Lokaty / Wkład terminowy

Wkład Terminowy


Rachunek ten umożliwia lokowanie środków na korzystnych warunkach, z okresem przechowywania wkładów 1,2,3,6,9,12,24,36 miesięcznym.

Minimalna kwota, warunkująca prowadzenie rachunku wynosi 100 zł.

Klient lokując środki w Banku, deklaruje okres ich przechowywania. Po upływie umownego okresu wkład ulega odnowieniu bez konieczności wydawania dodatkowej dyspozycji.

W przypadku pozostawienia wkładu na następny okres Klient ma prawo pobrać odsetki za okres poprzedni w ciągu 14 dni od daty kapitalizacji bez ryzyka zerwania wkładu.

Niepodjęcie odsetek w ciągu 14 dni od daty kapitalizacji powoduje, że stają się kapitałem i oprocentowane są jak wkład terminowy.

Oprocentowanie wkładów terminowych uchwalane jest decyzją Zarządu Banku

W przypadku likwidacji rachunku przed terminem umownym Bank stosuje oprocentowanie w wysokości - oprocentowania rachunków a'vista.

Wkład terminowy jest rachunkiem umiejscowionym, to znaczy, że wpłata i wypłata środków może być dokonana wyłącznie w Banku prowadzącym rachunek.

Z rachunku oszczędnościowego nie można dokonywać wypłat częściowych, za wyjątkiem wypłaty należnych odsetek.

Wkład terminowy ewidencjonowany jest w książeczce oszczędnościowej, wystawionej na imię i nazwisko posiadacza lub współposiadaczy ( w przypadku rachunku wspólnego).CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty