Klienci indywidualni / Rachunki / Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy (STANDARD)

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (STANDARD)

ROR standard dla klientów posiadających stały dochód z tytułu umowy o pracę lub pobierających świadczenia rentowe lub emerytalne.
ROR standard może być prowadzony jako rachunek wspólny.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy standard umożliwia:
- gromadzenie środków pieniężnych
- regulowanie bieżących płatności
- uzyskanie kredytu odnawialnego
- złożenie stałego zlecenia

Wpłaty na ROR mogą być dokonywane w:
1. W Placówkach bankowych w formie :
- wpłat gotówkowych,
- przelewów z innych rachunków bankowych prowadzonych w banku,
- przelewów z innych banków.

2. W Placówkach pocztowych przy użyciu dowodów wpłaty.
Wpłacając środki na ROR może każda osoba znająca numer rachunku oraz imię
i nazwisko Posiadacza.

Wypłaty z ROR mogą być dokonywane :
- w drodze realizacji czeków imiennych i na okaziciela,
- w drodze realizacji bezgotówkowych dyspozycji obciążeniowych,
- na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza lub pełnomocnika rachunku w Oddziale
prowadzącym ROR, po okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość
oraz po podaniu numeru rachunku,
- przy użyciu kart płatniczych.
Bank realizuje dyspozycje obciążeniowe w granicach środków dostępnych na ROR z uwzględnieniem kredytu odnawialnego.

Wymagane dokumenty przy założeniu ROR :
- dowód tożsamości,
- umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu
- decyzja o przyznaniu renty lub emerytury /dot. świadczeniobiorców/.
Rachunek oprocentowany jest w wysokości, określonej decyzją Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec każdego kwartału kalendarzowego lub w momencie likwidacji rachunku.CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty