Klienci indywidualni / Rachunki / Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (RORmax30)

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE( RORmax30)

ROR max 30 przeznaczony jest dla :

- osób małoletnich, które ukończyły 13 rok życia,
- osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych do 30 roku życia.
Rachunek ROR max 30 można otworzyć na nazwisko i imię tylko jednej osoby, nie może być prowadzony jako rachunek wspólny.
Posiadacz, który ma pełną zdolność do czynności prawnych może ustanowić pełnomocnika/ów do dysponowania rachunkiem.
W przypadku osoby małoletniej ROR otwierany jest za zgodą przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego.

Posiadacz ROR max 30 może uzyskać :

- dostęp do ROR przez Internet,
- dostęp do usługi Informacja SMS, Bankofon,
- międzynarodowe karty płatnicze.

Wymagane dokumenty przy założeniu ROR :

- dowód tożsamości
- umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu
- legitymacja szkolna /w przypadku osoby małoletniej/
- decyzja przyznania stypendium /dot. studentów/

Otwarcie i prowadzenie ROR max 30 jest bezpłatne. Klient ponadto nie ponosi opłaty za dostęp internetowy do rachunku oraz za wydanie karty płatniczej.
Po ukończeniu przez Posiadacza 30 roku życia ROR max 30 zostaje przekształcony w ROR standard.CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Szkolna 4,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty