Klienci indywidualni / Rachunki / Rach. oszczęd.-rozli. dla emerytów i rencistów

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW


Skorzystaj z oferty ważna do końca grudnia 2010 r.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony dla klientów pobierających świadczenia rentowe lub emerytalne.
Rachunek dla emerytów i rencistów prowadzony jest na preferencyjnych warunkach. Bank nie pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku oraz bezpłatnie wydaje kartę do rachunku.
Posiadacz w pierwszym roku otrzymuje darmowe ubezpieczenie "Dom Assistance".
DO KAŻDEGO RACHUNKU DOŁĄCZAMY CISNIENIOMIERZ W PREZENCIE !!

ROR dla emerytów i rencistów umożliwia:
- gromadzenie środków pieniężnych
- regulowanie bieżących płatności
- uzyskanie kredytu odnawialnego
- debetu dopuszczalnego
- złożenie stałego zlecenia
Wpłaty na ROR mogą być dokonywane w:
1. W Placówkach bankowych w formie :
- wpłat gotówkowych,
- przelewów z innych rachunków bankowych prowadzonych w banku,
- przelewów z innych banków.
2. W Placówkach pocztowych przy użyciu dowodów wpłaty.
Wpłacić środki na rachunek może każda osoba znająca numer rachunku oraz imię
i nazwisko Posiadacza.
Wypłaty z ROR mogą być dokonywane :
- w drodze realizacji czeków imiennych i na okaziciela,
- w drodze realizacji bezgotówkowych dyspozycji obciążeniowych,
- na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza lub pełnomocnika rachunku w Oddziale
prowadzącym ROR, po okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość?
oraz po podaniu numeru rachunku,
- przy użyciu kart płatniczych.
Bank realizuje dyspozycje obciążeniowe w granicach środków dostępnych na ROR z uwzględnieniem kredytu odnawialnego lub debetu dopuszczalnego.
Wymagane dokumenty przy założeniu ROR :
- dowód tożsamości,
- decyzja o przyznaniu renty lub emerytury.
Rachunek oprocentowany jest w wysokości, określonej decyzją Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec każdego kwartału kalendarzowego lub w momencie likwidacji rachunku.CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty