Klienci indywidualni / Kredyty / Kredyt EKO

KREDYT EKO

Cechy Produktu
Kwota Kredytu
Okres Kredytowania
Warunki Otrzymania
Zabezpieczenie
Kredyt EKO - ulotka (do pobrania)
Kredyt udzielany jest osobom fizycznym na finansowanie:

1. zakupu instalacji fotowoltaicznych;
2. zakupu: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
3. zakupu materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
4. pokrycia kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
5. przyłącza do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
6. zakupu materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
7. zakupu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
8. zakupu materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
9. pokrycia kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
10. zakupu sprzętu AGD A+++;
11. zakupu i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków, oraz
własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).
Maksymalna kwota kredytu określana jest indywidualnie przy czym nie może przekroczyć
kwoty 250.000,00 zł.
Maksymalny okres kredytowania wynosi do 10 lat.
Warunkiem otrzymania kredytu jest:
1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) posiadanie zdolności kredytowej,

Udział środków własnych Klienta nie jest wymagany.

Obowiązek dostarczenia przez Klienta w terminie 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu, faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu pod rygorem podwyższenia oprocentowania do poziomu warunków standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych na okres 10 lat.
Prawnym zabezpieczeniem mogą być w szczególności:
1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy,
2) poręczenie


RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi: 13,57%. Całkowita kwota kredytu: 40.000,00 zł. Spłacany w 36 malejących ratach miesięcznych, pierwsza w wysokości 1.495,72 zł. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża 4,30 p.p. i nominalnie wynosi 11,32%. Całkowity koszt kredytu: 7.802,19 zł w tym: prowizja przygotowawcza 800,00 zł i suma odsetek: 7.002,19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 47.802,19 zł. Sporządzono wg stanu na dzień 23.03.2023 r.


Decyzja o przyznaniu kredytu należy do Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu i uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej oraz daty wypłaty kredytu i terminu regulowania zobowiązania kredytowego.CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty