Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału

Szanowni Klienci

od 26 listopada dostępny jest w naszym Banku kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu (symbol CSK).
Jest to zupełnie nowa forma pomocy, która pozwoli na częściową spłatę, za kredytobiorcę, kredytu bankowego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Żadna z dostępnych dotychczas dla rolników i przedsiębiorców 13 linii kredytowych nie pozwalała ARiMR na udzielenie takiej pomocy. Agencja do tej pory mogła bowiem jedynie spłacać za rolnika lub przedsiębiorcę część oprocentowania kredytu należnego bankowi.

Kwota wypłaconej pomocy w formie częściowej spłaty kapitału kredytu może wynosić maksymalnie 33.000,00 zł. Pomoc wypłacana będzie w dwóch ratach:


 • I rata (75% pomocy) - po zrealizowaniu inwestycji,
 • II rata (25% pomocy) - na koniec okresu kredytowania, w celu ostatecznej spłaty kredytu.

  Jednocześnie wysokość pomocy w formie częściowej spłaty kapitału nie może być wyższa niż 22% kapitału kredytu.


  KREDYTOBIORCY

  Kredyt z linii CSK adresowany jest do osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podejmujących lub prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym.


  PRZEZNACZENIE KREDYTU

  Kredyt może być przeznaczony na sfinansowanie szeregu różnych inwestycji związanych z produkcją rolną w gospodarstwie rolnym (m.in. na zakup użytków rolnych, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania wody lub nawodnień ciśnieniowych).


  WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU

  Kwota kredytu nie może przekraczać 80% inwestycji w gospodarstwie rolnym i jednocześnie nie może wynosić więcej niż 4 mln zł. Kredyt może zostać udzielony na okres od 5 do 10 lat. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, w wysokości WIBOR 3M + 3,5 punktu procentowego. Prowizja przygotowawcza wynosi 2,00% kwoty udzielonego kredytu.


  PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KREDYT

  Aby zaciągnąć kredyt należy przygotować plan inwestycji i złożyć go wraz z wnioskiem o kredyt i kompletem innych dokumentów, w naszym Banku.


 • Do Pobrania

  - Warunki i zasady udzielania kredytów CSK (wielkość: 12MB)  CENTRALA:
  Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
  64-300 Nowy Tomyśl
  bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
  telefon 61 44 21 753
  fax 61 44 21 751


  ODDZIAŁ LWÓWEK
  Ul. Wittmanna 19,
  64-310 Lwówek
  telefon 61 44 14 081
  fax 61 44 14 083


  PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
  Ul. Poznańska 35,
  64-361 Miedzichowo
  telefon i fax 61 44 21 785


  PUNKT KASOWY BOLEWICE
  Ul. Nowa 1,
  64-305 Bolewice
  telefon i fax 61 44 21 787


  PUNKT KASOWY
  na Osiedlu Stefana Batorego

  w Nowym Tomyślu
  Os. St. Batorego 52D,
  64-300 Nowy Tomyśl
  telefon i fax 61 44 22 329
  Najnowsze Oferty