Klienci indywidualni / Karty kredytowe

Karty kredytowe Visa, MasterCard - dla osób fizycznych

Karta kredytowa jest międzynarodową kartą uprawniającą Posiadacza do dokonywania
transakcji w kraju i za granicą:

  • z fizycznym użyciem karty:

- płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty

- wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo znajduącym się na karcie

  • bez fizycznego przedstawiania karty, które wymagają podania prawidłowego numeru
    karty, daty ważności oraz trzech ostatnich cyfr widocznych na pasku do podpisu

- operacje zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary

- operacje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu.

Karta kredytowa wydawana jest na okres 4 lat.

Transakcje kartą mogą być dokonywane w ramach przyznanego limitu kredytowego z uwzględnieniem limitów dziennych.

Limit kredytowy to indywidualnie ustalona dla każdego Posiadacza karty maksymalna kwota zadłużenia. Wysokość limitu uzależniona jest od wysokości dochodów klienta i może wynosić od 4.000,00 do 20.000,00 zł. Każda transakcja dokonana kartą oraz prowizje i odsetki naliczone przez Bank powodują zmniejszenie dostępnego limitu kredytowego.


Rozliczenia transakcji dokonanych przy użyciu karty kredytowej:
W przypadku karty kredytowej występuje cykl rozliczeniowy czyli miesięczny okres po upływie którego naliczane są odsetki:

  • dla transakcji gotówkowych - od dnia dokonania transakcji do dnia poprzedzającego spłatę wykorzystanego kredytu

  • dla transakcji bezgotówkowych - od dnia dokonania transakcji do dnia poprzedzającego dzień spłaty wykorzystanego kredytu, w przypadku całkowitej spłaty zadłużenia w terminie spłaty bank nie nalicza odsetek od transakcji bezgotówkowych


Posiadacz karty ustala z pracownikiem banku dzień rozliczeniowy dla karty, który może przypadać na 1,7,14 lub 21 dzień miesiąca. Po tym dniu generowane jest zestawienie transakcji, które wysyłane jest na adres korespondencyjny Posiadacza karty. Zestawienie transakcji zawiera minimalną kwotą do zapłaty, dzień spłaty minimalnej kwoty oraz numer rachunku, na który należy dokonać spłaty zadłużenia.


Reklamacje:
W przypadku wystąpienia niezgodności w obciążeniu rachunku np. ujęcie nieprawidłowych operacji, błędu lub innych niezgodności Posiadacz rachunku powinien:

  • zgłosić pisemną reklamację w Banku, który wydał kartą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zestawienia operacji lub wyciągu z rachunku, do reklamacji zalecane jest zaąłczenie kopii dowodów sprzedaży, zwrotów z terminali POS, bankomatów, kopii rachunków z imprintera itp.

  • reklamacje rozstrzygane są w terminach określonych przez organizacje płatnicze

  • w przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, Bank uznaje rachunek w dniu uznania reklamacji.

CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty