Firmy / Karty Płatnicze

KARTY PŁATNICZE

PIN karty
Płacenie kartą
Wypłata gotówki z bankomatu
Reklamacje


BS dla podmiotów gospodarczych oferuje kartę debetową: Visa Business Electron.
Umożliwia ona dokonywanie płatności bezgotówkowych w ramach limitu dziennego 5.000,00 zł oraz wypłat z bankomatów w kraju i zagranicą w ramach limitu dziennego 2.500,00 zł , jednak nie przekraczających salda na rachunku.PIN - osobisty numer identyfikacyjny:

- jest przedstawionym za pomocą cyfr ":elektronicznym podpisem" Posiadacza rachunku
- przyznawany jest do każdej karty, umożliwia wypłaty gotówki oraz dokonywanie transakcji
bezgotówkowych ( w punktach, w których wykorzystywana jest weryfikacja PIN-u)
- drukowany jest w specjalnie przygotowanej "bezpiecznej" kopercie
- proces przyznania PIN przebiega w sposób, który uniemożliwia kontrolę poznania tego numeru
- numer jest określony jednokrotnie przez specjalny system komputerowy, nie jest przechowywany w żadnej formie nie jest on także zapisywany na karcie płatniczej
- w bankomatach GBS dostępna jest usługa zmiany numeru PIN
- nikomu nie należy udostępniać numeru PIN
- jeżli Posiadacz karty podejrzewa, że ktokolwiek wszedł w posiadanie numeru PIN powinien natychmiast go zmienić lub zastrzec kartę- za pomocą wszystkich kart wydawanych w BS można dokonywać płatności na całym świecie w sklepach i lokalach usługowych, które akceptują te karty (oznaczone emblematem z takim znakiem, jaki umieszczony jest na karcie)Za pomocą karty można przez 24 godziny na dobę dokonywać wypłat gotówki z bankomatów na całym świecie (jeżeli na bankomacie znajduje się? logo takie, jak na awersie karty oznacza to, że urządzenie obsługuje daną kartę)W przypadku wystąpienia niezgodności w obciążeniu rachunku np. ujęcie nieprawidłowych operacji, błędu lub innych niezgodności Posiadacz rachunku powinien:
- zgłosić pisemną reklamację w Banku, który wydał kartę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zestawienia operacji lub wyciągu z rachunku do reklamacji zalecane jest załączenie kopii dowodów sprzedaży, zwrotów z terminali POS, bankomatów, kopii rachunków z imprintera itp.
- reklamacje rozstrzygane są w terminach określonych przez organizacje płatnicze (Visa)
- w przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, Bank uznaje rachunek w dniu uznania reklamacji

Do góry
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Szkolna 4,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty