Klienci indywidualni / Kredyty / Dla posiadaczy ROR

KREDYT DLA POSIADACZY ROR

Cechy Produktu
Kwota Kredytu
Okres Kredytowania
Warunki Otrzymania
Zabezpieczenie
Kredyt udzielany jest osobom fizycznym na własne potrzeby konsumpcyjne.
Maksymalna kwota kredytu określana jest indywidualnie i uzależniona jest od dochodów
Kredytobiorców. Kredyt przyznawany jest:
1) do trzykrotności miesięcznych dochodów netto kredytobiorców
(dla kredytów udzielanych do 1 roku)
2) do sześciokrotności miesięcznych dochodów netto kredytobiorców
(dla kredytów udzielanych do 2 lat)
3) do dziewięciokrotności miesięcznych dochodów netto kredytobiorców
(dla kredytów udzielanych do 3 lat)
przy czym nie może przekroczyć kwoty 250.000,00 zł.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 3 lata.
Warunkiem otrzymania kredytu jest:
1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) posiadanie zdolności kredytowej,
3) pozytywna ocena wiarygodności,
4) posiadanie ROR w banku przez okres co najmniej 3 miesięcy,
5) przekazywanie na ROR comiesięcznych dochodów z tytułu zatrudnienia, emerytury,
renty itp.
6) nie spowodowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodowano powstanie takiego salda to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni.
Prawnym zabezpieczeniem mogą być w szczególności:
1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) poręczenie według prawa cywilnego,
3) przewłaszczenie.


RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi: 29,14%. Całkowita kwota kredytu: 13.333,00 zł. Spłacany w 12 malejących ratach miesięcznych, pierwsza w wysokości 1.266,26 zł. Oprocentowanie zmienne WIBOR 12M + marża 6,60 p.p. i nominalnie wynosi 13,70%. Całkowity koszt kredytu: 1.795,02 zł w tym: prowizja przygotowawcza 799,98 zł i suma odsetek: 995,04 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 15.128,02 zł. Sporządzono wg stanu na dzień 22.03.2023 r.Decyzja o przyznaniu kredytu należy do Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu i uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej oraz daty wypłaty kredytu i terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Do góry
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329