Klienci indywidualni / Kredyty / Odnawialny

KREDYT ODNAWIALNY

Cechy Produktu
Kwota Kredytu
Okres Kredytowania
Warunki Otrzymania
Zabezpieczenie
Kredyt jest udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na okres do 5 lat, linia kredytowa odnawia się automatycznie co 12 miesięcy bez konieczności dokonywania spłaty kredytu oraz składania wniosku o udzielenie kredytu i podpisywania aneksu, za każde odnowienie limitu kredytu pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w Taryfie. Kredyt odnawialny oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w Umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.
Kwota kredytu nie może być wyższa niż sześciokrotność stałych miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy oraz sześćiokrotności dochodów klienta uwzględnianych w ocenie zdolności kredytowej nie więcej niż 250.000,00 zł.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat.
Warunkiem otrzymania kredytu jest:
1) posiadanie ROR w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy lub zawarcie umowy o prowadzenie rachunku, do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,
2) przekazywanie na ROR comiesięcznych dochodów z tytułu zatrudnienia lub inne dochody oraz dochody z tytułu emerytury albo renty lub inne dochody,
3) brak niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) posiadanie zdolności kredytowej,
6) pozytywna ocena wiarygodności.
Prawnym zabezpieczeniem mogą być w szczególności:
1) weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową,
2) poręczenie według prawa cywilnego,
3) inne.RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi: 21,44%. Całkowita kwota kredytu:
5.000,00 zł. Okres kredytowania 60 miesięcy. Oprocentowanie zmienne WIBOR 12M + marża 9,00 p.p. i nominalnie wynosi 12,65%. Całkowity koszt kredytu: 4.264,33 zł* w tym: prowizja przygotowawcza
300,00 zł, prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres 800,00 zł i suma odsetek: 3.164,33 zł*. Całkowita kwota do zapłaty: 9.264,33 zł. Na dzień 18.02.2022 r. oprocentowanie nie większe niż odsetki maksymalne tj. 12,50% w stosunku rocznym. Sporządzono wg stanu na dzień 18.02.2022 r.


*przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej.Decyzja o przyznaniu kredytu należy do Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu i uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej oraz daty wypłaty kredytu i terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Do góry
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329