Firmy / Kredyty / Pod Faktury

KREDYT POD FAKTURY

Kredytobiorcy
Cechy Produktu
Kwota Kredytu
Okres Kredytowania
Zasada Udzielania
Zabezpieczenie
Spłata Kredytu i Odsetek
1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
2. Spółki i spółdzielnie
3. Osoby prawne
4. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
Kredyt obrotowy pod faktury przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, jak również doraźnych sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Przedmiotem kredytowania są należności z tytułu wystawionych faktur.
Kredyt udzielany jest do wysokości 80 % wartości faktury brutto.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 6 miesięcy.
1. Warunkiem przyznania kredytu jest:
1) posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu i przeprowadzanie przez niego rozliczeń,
2) przedłożenie faktury przez wnioskodawcę, potwierdzonej przez firmę na rzecz której wykonane zostały prace bądź usługi, ze wskazaniem numeru rachunku bieżącego wnioskodawcy prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu.
2. Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania również od:
1) wiarygodności klienta,
2) dotychczasowej współpracy klienta z bankiem,
3) stopnia ryzyka kredytowego.
Prawnym zabezpieczeniem mogą być w szczególności:
1) weksel własny in blanco,
2) cesja wierzytelności,
Dopuszcza się stosowanie również innych form zabezpieczenia prawnego.
1. Spłata kapitału i odsetek następuje w dniu wpływu na rachunek bieżący kredytobiorcy należności z faktury, będącej przedmiotem kredytowania.
2. Dopuszcza się przedterminową spłatę wykorzystanego kredytu i odsetek.
3. Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub całości kredytu.


Do góry
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty