KREDYTY

OBOWIĄZUJĄCE OPROCENTOWANIE KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W NOWYM TOMYŚLU OD DNIA 02.01.2023 ROKU

I. Kredyty obrotowe
do 0,5 roku
do 1 roku
do 3 lat
9,00 %
10,00 %
WIBOR 3M* +7,50 p.p.
II. Kredyty klęskowe z dopłatą do oprocentowania przez ARiMR - K02
do 4 lat
WIBOR 3M** + 3,50 p.p.
III. Kredyty inwestycyjne
do 1 roku
do 5 lat
do 10 lat
do 15 lat
10,00 %
WIBOR 3M* + 7,00 p.p.
WIBOR 3M* + 8,00 p.p.
ustalane indywidualnie WIBOR 3M*+marża banku nie więcej niż 8,00 p.p
IV. Kredyty inwestycyjne z dopłatami ARMIR
- RR, Z, PR,
do 15 lat
WIBOR 3M** + 2,50 p.p.
- K01
do 4 lat
WIBOR 3M** + 3,50 p.p.
- MR csk
do 10 lat
WIBOR 3M* + 3,50 p.p.
- KR
do 10 lat
WIBOR 3M** + 3,00 p.p.
- KSP
do 10 lat
WIBOR 3M** + 3,50 p.p.
V. Kredyty inwestycyjne Agro Progresdo 30 latWIBOR 3M**+ 4,00 p.p.
VI. Kredyty inwestycyjne Agro Gruntdo 20 latWIBOR 3M**+ 4,00 p.p.
VII. Kredyty inwestycyjne Agro Sprzętdo 10 latWIBOR 3M**+ 4,00 p.p.
VIII. Kredyty unijne
do 5 lat
do 10 lat
do 15 lat
WIBOR 3M* + 6,00 p.p.
WIBOR 3M* + 5,00 p.p.
WIBOR 3M* + 4,00 p.p.
IX. Kredyty obrotowe preferencyjne Dobry Plon
do 1 roku
8,50 %
X. Kredyty pod fakturydo 1 m-ca
od 1 do 3 m-cy
powyżej 3 m-cy
8,00 %
9,00 %
10,00 %
XI. Szybki kredyt "Biznes 30"
do 30 dni
7,90 %
XII. Kredyt odnawialny na rachunku bieżącym
- przedsiąbiorstw, spółek, spółdzielni, instytucji niekomercyjnych, jednostek samorządu terytorialnego
do 3 lat
WIBOR 3M*+ marża od 2,10 p.p. do 7,60 p.p.
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
do 3 lat
WIBOR 3M*+ marża od 4,50 p.p. do 9,50 p.p.
- rolników
do 5 lat
WIBOR 3M*+ marża od 4,50 p.p. do 9,50 p.p.
XIII. Kredyty Gotówkowe
do 5 lat
do 10 lat
WIBOR 12M****+8,50 p.p.
WIBOR 12M****+9,00 p.p.
XIV. Kredyty Gotówkowe - promocja
do 5 lat
do 10 lat
WIBOR 12M****+3,85 p.p.
WIBOR 12M****+3,85 p.p.
XV. Kredyty gotówkowe dla posiadaczy ROR
do 1 roku
do 2 lat
do 3 lat
WIBOR 12M****+6,60 p.p.
WIBOR 12M****+7,10 p.p.
WIBOR 12M****+7,60 p.p.
XVI. Kredyty gotówkowe "gotówka na co chcesz"
do 2 lat
9,90 %
XVII. Kredyty odnawialne w ROR
do 5 lat
WIBOR 12M**** + 11,00 p.p.
XVIII. Karty kredytowej Visa/Master Card
do 4 lat
WIBOR 12M**** + 8,85 p.p.
XIX. Kredyty konsumenckie zabezpieczone hipotecznie do 10 lat
1. Oprocentowanie okresowo stałe:
- w okresie pierwszych 5 lat
do 10 lat
WIBOR 12M***
+ 9,00 p.p.
- po okresie 5 lat
do 10 lat
WIBOR 12M***
+ 9,00 p.p.
2. Oprocentowanie zmienne
do 10 lat
WIBOR 12M***
+ 9,00 p.p.
XX. Kredyty mieszkaniowe
1. Na warunkach standardowych
a) oprocentowanie okresowo stałe:
- w okresie pierwszych 5 lat
do 30 lat
10%
- po okresie 5 lat
do 30 lat
WIBOR 3M***
+ marża 1,90 p.p.
b) oprocentowanie zmienne
do 30 lat
WIBOR 3M***
+ marża 1,90 p.p.
2. Na warunkach promocyjnych
do 30 lat
WIBOR 3M***
+ marża 1,50 p.p.
3. Na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku
do 30 lat
WIBOR 3M***
+ marża 4,30 p.p.
XXI. Kredyty EKO
do 10 lat
WIBOR 3M***+4,30 p.p.
XXII. Kredyty hipoteczne
1. Oprocentowanie okresowo stałe:
- w okresie pierwszych 5 lat
do 15 lat
12%
- po okresie 5 lat
do 15 lat
WIBOR 3M***
+ marża 4,00 p.p.
2. oprocentowanie zmienne
do 15 lat
WIBOR 3M***
+ marża 4,00 p.p.
XXIII. Kredyty konsolidacyjne
1. Oprocentowanie okresowo stałe:
- w okresie pierwszych 5 lat
do 30 lat
12%
- po okresie 5 lat
do 30 lat
WIBOR 3M***
+ marża 4,00 p.p.
2. oprocentowanie zmienne
do 30 lat
WIBOR 3M***
+ marża 4,00 p.p.
XXIV. Zmiana stopy zmiennej na okresowo stałą w okresie 5 lat dla umów czynnych zawartych do dnia 30.12.2022 roku
1. Kredyty mieszkaniowe
do 30 lat
10%
2. Kredyty konsolidacyjne
do 30 lat
12%
3. Kredyty hipoteczne
do 15 lat
12%
4. Kredyty konsumenckie zabezpieczone hipotecznie
do 10 lat
13%
XXV. Odsetki ustawowe
-
Stopa referencyjna NBP+3,50 p.p.
XXVI. Odsetki maksymalne
-
2x(Stopa referencyjna NBP+3,50 p.p.)
XXVII. Odsetki ustawowe za opóźnienie
-
Stopa referencyjna NBP+5,50 p.p.
XXVII. Kredyty przterminowane
-
2x(stopa referencyjna NBP+5,50 p.p.)

* WIBOR 3M obliczany jest z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, liczony jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

** WIBOR 3M obliczany jest z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, kwotowanie na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał naliczania odsetek

*** WIBOR 3M obliczany na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego

**** WIBOR 12M określany na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego


Jeżeli oprocentowanie kredytu przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne


CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083
PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785
PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Szkolna 4,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787

PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329


Najnowsze Oferty