RACHUNKI I LOKATY

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM TOMYŚLU


Obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.
RACHUNKI


- Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy "ROR-standard" - 0,32 %
- Rachunek a'vista - 0,32%


Oprocentowanie ww. rachunków zmienne.


Wysokość oprocentowania równa jest iloczynowi stawki WIBID 1M (ustalanej jako średnia kwotowań z poprzedniego miesiąca) i współczynnika 0,06. Zmiana następuje w cyklach miesięcznych - pierwszego dnia każdego miesiąca.
średni WIBID 1M za miesiąc maj 2022 r. wynosi 5,39%.


- Rachunek bieżący - 0,00%
LOKATY
Wkłady terminowe


Odnawialne oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej.

Wysokość oprocentowania równa jest iloczynowi stawki WIBID 1M (ustalonej jako średnia kwotowań z poprzedniego miesiąca) i współczynnika podanego poniżej w tabeli.


Wysokość oprocentowania zmieniana jest w cyklach miesięcznych (pierwszego dnia każdego miesiąca).


średni WIBID 1M za miesiąc maj 2022 wynosi 5,39 %.


WKŁADY TERMINOWE ODNAWIALNE
Okres deponowania w miesiącach
13612
Do 4.999,99 zł
współczynnik
0,110,180,250,40
oprocentowanie
0,590,971,352,16
5.000,00 - 49.999,99 zł
współczynnik
0,210,280,360,51
oprocentowanie
1,131,511,942,75
Od 50.000,00 zł
współczynnik
0,280,400,470,62
oprocentowanie
1,512,162,533,34
* dla istniejących rachunków obowiązuje od 05.06.2015 r.


Kapitalizacja odsetek po upływie zadeklarowanego okresu.
Rachunki oszczędnościowe z wkładami terminowymi, nieodnawialne oprocentowane wg. stałej stopy procentowej, ustalonej decyzją Zarządu banku.

WKŁADY TERMINOWE NIEODNAWIALNE
Okres deponowania w miesiącach13
oprocentowanie
0,30%0,50%


Kapitalizacja odsetek po upływie zadeklarowanego okresu.

Lokata dynamiczna Plejada oprocentowana wg. zmiennej stopy procentowej.

Wysokość oprocentowania równa jest iloczynowi stawki WIBID 1M (ustalonej jako średnia kwotowań z poprzedniego miesiąca) i współczynnika podanego poniżej w tabeli.


Wysokość oprocentowania zmieniana jest w cyklach miesięcznych (pierwszego dnia każdego miesiąca).
średni WIBID 1M za miesiąc maj 2022 wynosi 5,39 %.


Lokata dynamiczna "PLEJADA"PLEJADA
Okres deponowanie w miesiącach123456789101112
Do 4.999,99 zł
współczynnik
0,090,110,130,160,180,210,230,250,280,300,330,35
Oprocen
-towanie
0,490,590,700,860,971,131,241,351,511,621,781,89
5.000,00 - 49.999,99 zł
współczynnik
0,160,190,230,250,280,310,330,350,380,400,420,46
Oprocen
-towanie
0,861,021,241,351,511,671,781,892,052,162,262,48
50.000,00 - 99.999,99 zł
współczynnik
0,230,290,350,380,400,420,450,470,490,520,540,57
Oprocen
-towanie
1,241,561,892,052,162,262,432,532,642,802,913,07
Od 100.000,00 zł
współczynnik
0,280,340,400,420,450,470,490,520,540,570,590,62
Oprocen
-towanie
1,511,832,162,262,432,532,642,802,913,073,183,34


Kapitalizacja odsetek po upływie 12 miesięcy.
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083
PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785
PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787
PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604
PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329


Najnowsze Oferty