Wizytówka Banku

Wizytówka Banku
Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu jest bankiem z wyłącznie polskim kapitałem.
Bank posiada ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku, a wieloletnie doświadczenie, szeroka gama usług bankowych,sprawna i miła obsługa sprawia że bank cieszy się dużym zaufaniem i osiąga dobre wyniki ekonomiczne.


Bank oferuje szeroki zakres usług finansowych dla:

- klientów indywidualnych
- firm,
- rolników,
- jednostek organizacyjnych / np. szkół i gmin/.

Oferta skierowana jest dla Klientów, którzy oczekują sprawdzonych produktów, obejmuje pełny zestaw produktów bankowych jak: rachunki bieżące i osobiste, ebank, lokaty, kredyty, karty płatnicze, rozliczenia krajowe i zagraniczne.Zarząd:


1. Mirosława Kortus - Prezes Zarządu

2. Sławomir Bąk - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

3. Jolanta Dura - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych


Rada Nadzorcza:


1. Krzysztof Rupa - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Przemysław Heinrich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Kazimierz Misiak - Sekretarz

4. Mieczysław Bąbelek - Członek

5. Małgorzata Błachowiak - Członek

6. Michał Chwalisz - Członek

7. Krzysztof Górny - Członek

8. Piotr Protas - Członek

9. Mieczysław Szczechowiak - CzłonekMisja Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu


Misją Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu jest świadczenie kompleksowych, nowoczesnych, profesjonalnych i bezpiecznych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku.
Realizując swoją misję, Bank aktywnie wspiera rozwój społeczności lokalnych.


Wizja Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu


Wizją Banku Spółdzielczego jest bycie instytucją finansową uniwersalną, nowoczesną, godną zaufania i przyjaźnie rozwijającą się, będącą znaczącym dostawcą usług bankowych na terenie swojego działania.
Będąc dostawcą usług finansowych, z wyłącznie polskim kapitałem, Bank będzie dążył do zachowania wartości godnych przyjaznej instytucji finansowej.


Kultura organizacyjna Banku ukierunkowana jest na:


- orientacją na klienta,
- bliskością wobec lokalnego środowiska,
- jakość i profesjonalizm świadczonych usług,
- przedsiębiorcze myślenie,
- podmiotowe traktowanie pracowników,
- zaufanie i partnerstwo w działaniu,
- przejrzystość i odpowiedzialność działania.


Członkami - udziałowcami Banku są osoby fizyczne i prawne.


Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu od 1992 wchodzi w skład Spółdzielczej Grupy Bankowej, którą tworzą SGB Bank S.A. oraz 199 Banki Spółdzielcze.
Swoim zasięgiem grupa SGB obejmuje ponad połowę Polski. Placówki można znaleźć w dużych miastach: Warszawa, Poznań, Szczecin, Wrocław, Rzeszów, Częstochowa, Gdynia, a także w średnich i małych miejscowościach.
Zrzeszone z SGB-Bank S.A. Banki Spółdzielcze nieustannie zwiększają obszar działalnoścci handlowej, oferując usługi za pomocą sieci ponad 1.700 placówek oraz elektronicznych kanałów dostępu.
Ponadto SGB umożliwia swoim Klientom dostęp do środków pieniężnych poprzez 4.000 bezprowizyjnych bankomatów.
Połączenie nowoczesności z ponad 150-letnią tradycją i polskim kapitałem budowanym od pokoleń determinuje mocną pozycję Banków Spółdzielczych na rynku usług finansowych.


2016 - utworzenie Punku Kasowego przy Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyśu
2011 - otwarcie Punktu Kasowego na Os. St. Batorego
1999 - utworzenie Oddziału we Lwówku
1997 - otwarcie Punktu Kasowego w Bolewicach
1996 - przyłączenie Banku Spółdzielczego Miedzichowo
do Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu
1993 -utworzenie Punktu Kasowego przy Urzędzie Skarbowym
w Nowym Tomyślu
1975 - Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu /nazwa/
1956-1975 - Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa
1950-1956 - Gminna Kasa Spółdzielcza w Nowym Tomyślu
1945 - wznowienie działalności
1939 - zawieszenie działalności
1924-1939 - powstanie i rozwój Banku Ludowego


1. Polityka Ładu Korporacyjnego (pdf,rozmiar 543 kB)
2. Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego".
(pdf,rozmiar 784 kB)

3. Ocena Polityki Ładu Korporacyjnego
4. Schemat organizacyjny (pdf,rozmiar 278 kB)
5. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału.
5.1 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na dzień 31.12.2017.
(pdf,rozmiar 3,2 MB)

5.2 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na dzień 31.12.2018.
(pdf,rozmiar 6,2 MB)

5.3 Załącznik nr 1 i 2 do informacji - Oświadczenia Zarządu.
(pdf,rozmiar 265 kB)

5.4 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na dzień 31.12.2019.
(pdf,rozmiar 4,8 MB)

5.5 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na dzień 31.12.2020.
(pdf,rozmiar 2,3 MB)

5.6. Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
5.7. Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji
Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

6. Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji (pdf,rozmiar 3,28 MB)
- Formularz reklamacji - klient indywidualny (pdf,rozmiar 474 kB)
- Formularz reklamacji - klient instytucjonalny (pdf,rozmiar 474 kB)
- Formularz reklamacji (dotyczący kart) - klient indywidualny (pdf,rozmiar 537 kB)
- Formularz reklamacji (dotyczący kart) - klient instytucjonalny(pdf,rozmiar 345 kB)
6.1 Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji/skarg/wniosków
(pdf,rozmiar 422 kB)

7. Informacje o przedsiębiorcach (jpg,rozmiar 101 kB)

8. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych RODO (GDPR)

8.1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych RODO (GDPR).
- Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych (pdf,rozmiar 303 kB)

8.2 Inspektor Ochrony Danych
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pani Anna Lorenz, z którą można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej e-mail:
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

8.3 Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych dla członka Banku.
- Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych dla członka Banku (pdf,rozmiar 487 kB)

8.4 Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych dla kandydata do pracy.
- Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych dla kandydata do pracy (pdf,rozmiar 375 kB)

9. Rejestry zbiorów danych osobowych
9.1 Klienci Banku (pdf,rozmiar 748 kB)
9.2 Rejestr zajęć egzekucyjnych (pdf,rozmiar 696 kB)
9.3 Centralna Informacja(pdf,rozmiar 686 kB)

10. Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości elektronicznej(pdf,rozmiar 110 kB)

11. Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu

12. Opis systemu zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu

13. Polityki odpowiedniości RN wraz z załącznikami
Załączniki - ocena pierwotna
- ocena pierwotna - Załącznik 1
- ocena pierwotna - Załącznik 2
- ocena pierwotna - Załącznik 3
- ocena pierwotna - Załącznik 4
- ocena pierwotna - Załącznik 5
- ocena pierwotna - Załącznik 6
- ocena pierwotna - Załącznik 7
- ocena pierwotna - Załącznik 8
- ocena pierwotna - Załącznik 9
- ocena pierwotna - Załącznik 10
- ocena pierwotna - Załącznik 11
- ocena pierwotna - Załącznik 12
Załączniki - ocena wtórna
- ocena wtórna - Załącznik 13
- ocena wtórna - Załącznik 14
- ocena wtórna - Załącznik 15
- ocena wtórna - Załącznik 16
- ocena wtórna - Załącznik 17
- ocena wtórna - Załącznik 18
- ocena wtórna - Załącznik 19
- ocena wtórna - Załącznik 20
- ocena wtórna - Załącznik 21
- ocena wtórna - Załącznik 22

14. Informacja o zarządzaniu konfliktami interesów

15. Statut Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu

16. Informacja o zawarciu umowy o której mowa w art.141 t ust. 1 Prawa bankowego

17. Informacja o stopie zwrotu z aktywów

18. Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe

19. Informacja o Banku i jego podmiotach zależnych

20. Zasady polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty