Firmy / Depozyty / Lokata Plejada

Lokata Plejada


Plejada- lokata terminowa o oprocentowaniu progresywnym - wzrastającym z każdym miesiącem przechowywania wkładu. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł. Umowa rachunku zawierana jest na okres 12 miesięcy.
W przypadku nie podjęcia środków po upływie umownego okresu, lokata ulega automatycznemu odnowieniu.


Plejada oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej decyzją Zarządu Banku.


W przypadku deponowania kwot 5 tys.zł i powyżej Bank stosuje oprocentowanie podwyższone.
Naliczanie odsetek:
- w przypadku dotrzymania terminu umownego:
po okresie 12 miesięcy według stopy procentowej obowiązującej dla 12 miesięcy,
- w przypadku likwidacji przed terminem umownym:
Bank nalicza odsetki według oprocentowania obowiązującego dla pełnych miesięcy przechowania wkładu, za pozostałe dni wg oprocentowania rachunków avista.


Po upływie 12 miesięcy Klient może podjąć kwotę odsetek w ciągu 30 dni od daty kapitalizacji, bez naruszania wkładu.
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty