Firmy / Depozyty / Kaskada

KaskadaKaskada - lokata długoterminowa z okresem przechowywania wkładu 5-cio lub 10-cio letnim.
Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku "Kaskada" wynosi 50 zł.
Wpłaty na lokatę mogą być dokonywane w dowolnym czasie i dowolnej wysokości, lecz nie mniejszej niż 10% wpłaty minimalnej.


Istnieje możliwość pozostawienia lokaty na kolejny okres umowny, bez wydawania dodatkowej dyspozycji.


Środki gromadzone na rachunku "Kaskada" podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku, według zmiennej stopy procentowej.


Kapitalizacja odsetek następuje po upływie każdego roku licząc od dnia zawarcia umowy.


Posiadacz lokaty może w każdym czasie wycofać wkład bez utraty należnych odsetek z tym, że odsetki za 12 miesięcy, poprzedzające dzień zerwania lokaty, naliczane są w wysokości 75% stopy umownej.


Z rachunku "Kaskada" nie można dokonywać wypłat częściowych, w trakcie trwania umowy.
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty