Używamy cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami – symbol K01 - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Oferta Oferta dla rolnictwa Kredyty Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami – symbol K01

 

 

 

 

 

Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcia się ziemi lub lawinę – symbol K01.

 

Cel kredytowania

Kredyt może zostać przeznaczony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej poprzez ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Dla kogo?

Możesz się ubiegać o niego, jeżeli podejmujesz lub prowadzisz działalność w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz działach specjalnych produkcji rolnej i jesteś:

  • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów),
  • osobą prawną,
  • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Kwota kredytu:

Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę i wynosić więcej niż:

  • 5 mln zł – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
  • 8 mln zł – na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

Dodatkowe warunki:

  • nie jest wymagany wkład własny,
  • pomoc w formie dopłat do oprocentowania może być stosowana w okresie kredytowania ale nie dłużej niż 4 lata od dnia wystąpienia szkody,
  • okres karencji – nawet do końca trwania umowy.

Oprocentowanie i prowizje

Okres Kredytowania Oprocentowanie
do 4 lat WIBOR 3M + 3,50 p.p.

„ Maksymalne oprocentowanie kredytów wynosi 18,50% i jest równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Wysokość odsetek ustawowych równa się stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 3,50 p.p. Aktualna stopa referencyjna NBP wynosi 9,25%.  

Jak uzyskać?

Przyjdź do wybranej placówki naszego banku i złóż wniosek o kredyt wraz z kompletem wymaganych dokumentów.